ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลกระทบของค่าโพรงอากาศต่อการออกแบบใบจักรเรือ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลกระทบของค่าโพรงอากาศต่อการออกแบบใบจักรเรือ
นักวิจัย : จารุพันธุ์ หนูสมตน
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=35456
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื้อหาของวิทยานิพนธ์เล่มนี้ เป็นการทดลองเชิงวิจัยถึงค่าโพรงอากาศ ซึ่งเป็นตัวอย่างของ การเสียหายที่มีสาเหตุมาจากการเคลื่อนตัวของ ของไหล และ ปรากฏว่าความรุนแรงของโพรงอากาศที่ใบจักรเรือ เป็นสาเหตุที่สามารถทำให้เกิดการ สูญเสียประสิทธิภาพ และเป็นผลให้เกิดการกัดเซาะ หรือรูพรุนที่เนื้อใบจักร ตลอดจน ความเร็วของตัวเรือก็จะลดลงด้วย สำหรับงานวิจัยนี้จะเป็นการศึกษาถึงโครงสร้างของ ใบจักรและผลของโพรงอากาศที่เกิดกับใบจักรที่เหมาะสมกับเรือประมงและเรือท้องแบน ภายในประเทศโดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน National Advisory Committee for Aeronautics, Washington, U.S.A. (N.A.C.A.) เพื่อลดปริมาณโพรงอากาศซึ่งเป็นการ เพิ่มประสิทธิภาพความเร็วกับตัวเรือ อีกทั้งยังเป็นการลดการเสียหายของใบจักรเรือ

บรรณานุกรม :
จารุพันธุ์ หนูสมตน . (2544). ผลกระทบของค่าโพรงอากาศต่อการออกแบบใบจักรเรือ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จารุพันธุ์ หนูสมตน . 2544. "ผลกระทบของค่าโพรงอากาศต่อการออกแบบใบจักรเรือ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
จารุพันธุ์ หนูสมตน . "ผลกระทบของค่าโพรงอากาศต่อการออกแบบใบจักรเรือ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
จารุพันธุ์ หนูสมตน . ผลกระทบของค่าโพรงอากาศต่อการออกแบบใบจักรเรือ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.