ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความเสี่ยงในการลงทุน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความเสี่ยงในการลงทุน
นักวิจัย : เพชรี ขุมทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2519
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 1, 4 (เม.ย.-มิ.ย. 2519) 23-36 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1513
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพชรี ขุมทรัพย์ . (2519). ความเสี่ยงในการลงทุน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เพชรี ขุมทรัพย์ . 2519. "ความเสี่ยงในการลงทุน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เพชรี ขุมทรัพย์ . "ความเสี่ยงในการลงทุน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2519. Print.
เพชรี ขุมทรัพย์ . ความเสี่ยงในการลงทุน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2519.