ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ , The Purpose and Objectives of Organizations
นักวิจัย : ผุสดี รุมาคม
คำค้น : การวางแผน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2520
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 2, 5 (มี.ค.-พ.ค. 2520) 103-112 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1494
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผุสดี รุมาคม . (2520). ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ผุสดี รุมาคม . 2520. "ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ผุสดี รุมาคม . "ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2520. Print.
ผุสดี รุมาคม . ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์การ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2520.