ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้เทคนิคโปรแกรมแบบขนานเพื่อจำลองแบบเซลล์สุริยะแบบคลับแซนด์วิชใน 2 มิติ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้เทคนิคโปรแกรมแบบขนานเพื่อจำลองแบบเซลล์สุริยะแบบคลับแซนด์วิชใน 2 มิติ
นักวิจัย : เชรษฐา รัตนพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=66282
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ได้พัฒนาโปรแกรมแบบขนานสำหรับจำลองแบบเซลล์สุริยะแบบคลับแซนด์วิชใน 2 มิติ คำนวณบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์คำนวณแบบขนาน (Network of Workstation) ที่ใช้ซอฟต์แวร์ประสานการทำงาน PVM (Parallel Virtual Machine) โดยพัฒนา อัลกอริธึมแบบขนาน 3 วิธีคือ 1) การแบ่งข้อมูลพื้

บรรณานุกรม :
เชรษฐา รัตนพันธ์ . (2545). การใช้เทคนิคโปรแกรมแบบขนานเพื่อจำลองแบบเซลล์สุริยะแบบคลับแซนด์วิชใน 2 มิติ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เชรษฐา รัตนพันธ์ . 2545. "การใช้เทคนิคโปรแกรมแบบขนานเพื่อจำลองแบบเซลล์สุริยะแบบคลับแซนด์วิชใน 2 มิติ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เชรษฐา รัตนพันธ์ . "การใช้เทคนิคโปรแกรมแบบขนานเพื่อจำลองแบบเซลล์สุริยะแบบคลับแซนด์วิชใน 2 มิติ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
เชรษฐา รัตนพันธ์ . การใช้เทคนิคโปรแกรมแบบขนานเพื่อจำลองแบบเซลล์สุริยะแบบคลับแซนด์วิชใน 2 มิติ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.