ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดของนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดของนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย
นักวิจัย : ธีรศักดิ์ ชักนำ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=66184
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการใน การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดของนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ ผลการวิจัย จะเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่นักศึกษาสาขา สัตวแพทยศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บรรณานุกรม :
ธีรศักดิ์ ชักนำ . (2545). การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดของนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีรศักดิ์ ชักนำ . 2545. "การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดของนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธีรศักดิ์ ชักนำ . "การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดของนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
ธีรศักดิ์ ชักนำ . การใช้บริการอินเทอร์เน็ตในห้องสมุดของนักศึกษาสาขาสัตวแพทยศาสตร์ในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.