ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความคิดเห็นของนิติเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความคิดเห็นของนิติเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นักวิจัย : นิภาพร อินสี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=66074
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิตเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อม และการจัดการเรียนการสอนของคณะเภสัชศ

บรรณานุกรม :
นิภาพร อินสี . (2545). ความคิดเห็นของนิติเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิภาพร อินสี . 2545. "ความคิดเห็นของนิติเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิภาพร อินสี . "ความคิดเห็นของนิติเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
นิภาพร อินสี . ความคิดเห็นของนิติเภสัชศาสตร์ที่มีต่อสภาพแวดล้อมและการจัดการเรียนการสอนของ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.