ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน
นักวิจัย : วชิราภรณ์ หงสวินิตกุล, 2520-
คำค้น : เครื่องยนต์สันดาปภายใน -- การควบคุม , เชื้อเพลิงไฮโดรเจน
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิทยา ยงเจริญ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741700571 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1207
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน เครื่องยนต์ที่ใช้ในการทดสอบเป็นเครื่องยนต์แก๊สโซลีนยี่ห้อ MITSUBISHI รุ่น4G32 B2AW 5841 ตั้งองศาการจุดระเบิดไว้คงที่ที่ศูนย์ตายบน จากผลการทดสอบเครื่องยนต์ไฮโดรเจนบนแท่นทดสอบ ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงในช่วง 2000-3200 รอบต่อนาที ที่ตำแหน่งปีกฝีเสื้อ 50%, 75% และ 100% ปรับปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนได้แรงบิดสูงสุดที่แต่ละความเร็วรอบ ทำให้ทราบถึงปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนที่เครื่องยนต์ต้องการในแต่ละสภาวะการขับขี่ ในงานวิจัยนี้ เลือกใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในตระกูล MCS-51 เป็นตัวควบคุม รับสัญญาณตำแหน่งปีกผีเสื้อ จากตัวตรวจจับตำแหน่งปีกผีเสื้อและความเร็วรอบของเครื่องยนต์จากคอยล์จุดระเบิด ควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยการเปิดปิดของโซลีนอยด์วาล์วแบบ PWM การเขียนโปรแกรมควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1. ใช้สัญญาณตำแหน่งปีกผีเสื้อเพียงสัญญาณเดียวในการกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจน 2. ใช้สัญญาณตำแหน่งปีกผีเสื้อร่วมกับสัญญาณความเร็วรอบของเครื่องยนต์ในการกำหนดปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจน เมื่อนำไปติดตั้งเข้ากับรถยนต์ไฮโดรเจนเพื่อทดสอบสมรรถนะในการขับขี่พบว่าระบบจ่ายเชื้อเพลิงสามารถทำงานได้ ที่ความเร็วได้ไม่เกิน 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

บรรณานุกรม :
วชิราภรณ์ หงสวินิตกุล, 2520- . (2544). ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิราภรณ์ หงสวินิตกุล, 2520- . 2544. "ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วชิราภรณ์ หงสวินิตกุล, 2520- . "ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วชิราภรณ์ หงสวินิตกุล, 2520- . ระบบควบคุมปริมาณเชื้อเพลิงไฮโดรเจนด้วยคอมพิวเตอร์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.