ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต
นักวิจัย : ศิริพงษ์ ประยูรหงษ์, 2520-
คำค้น : บัตรเลือกตั้ง , การเข้ารหัสลับข้อมูล , ไมโครคอนโทรลเลอร์ , การเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : สุวิทย์ นาคพีระยุทธ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740304702 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1200
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต เนื่องจากบัตรเลือกตั้งในปัจจุบันสามารถปลอมแปลงได้ง่ายแต่การตรวจสอบว่าเป็นบัตรปลอมหรือไม่นั้นทำได้ยาก บัตรเลือกตั้งแต่ละใบจะมีรหัสลับซึ่งได้จากการเข้ารหัสลับแบบกุญแจสาธารณะด้วยวิธี RSA ทำให้ไม่สามารถสร้างรหัสลับปลอมได้ มีการดึงคุณลักษณะเฉพาะตัวของกระดาษที่ใช้พิมพ์บัตรเลือกตั้งมาเป็นส่วนหนึ่งของรหัสลับ เพื่อป้องกันการคัดลอกรหัสลับจากบัตรเลือกตั้งจริงไปยังบัตรเลือกตั้งปลอมซึ่งมีคุณลักษณะเฉพาะตัวของกระดาษแตกต่างออกไป มีข้อมูลที่มาของบัตรทำให้สามารถตรวจสอบที่มาของบัตรได้ มีระบบต้นขั้วเพื่อตรวจสอบจำนวนบัตรที่ใช้ไป มีลายพิมพ์นิ้วมือของผู้มาใช้สิทธิ์ มีรหัสแท่งของรหัสลับเพื่อให้สะดวกในการสุ่มตรวจสอบบัตรเลือกตั้ง กระดาษที่ใช้พิมพ์บัตรเลือกตั้งจะมีวัตถุลักษณะเป็นเส้นฝังอยู่ ซึ่งพิกัดของจุดปลายของวัตถุจะถูกใช้เป็นคุณลักษณะเฉพาะตัวของกระดาษ การสร้างกุญแจ การพิมพ์รหัสลับบนบัตร เลือกตั้งและการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่เขตเลือกตั้งซึ่งเป็นที่นับคะแนน จะใช้โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นบนไมโครคอมพิวเตอร์ ส่วนการตรวจสอบบัตรเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้ง จะใช้เครื่องถอดรหัสลับที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล 8051 ซึ่งสามารถทำงานได้เร็วเพียงพอที่จะนำไปใช้งานจริง

บรรณานุกรม :
ศิริพงษ์ ประยูรหงษ์, 2520- . (2544). การเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพงษ์ ประยูรหงษ์, 2520- . 2544. "การเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ศิริพงษ์ ประยูรหงษ์, 2520- . "การเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
ศิริพงษ์ ประยูรหงษ์, 2520- . การเข้ารหัสลับบนบัตรเลือกตั้งเพื่อป้องกันการปลอมแปลงและทุจริต. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.