ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า
นักวิจัย : วีระยุทธ วงศ์อมรชัย, 2522-
คำค้น : อุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้า -- ไทย
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9741703244 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1199
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

โครงสร้างกิจการไฟฟ้าที่มีการซื้อขายไฟฟ้าหรือเรียกว่า ตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้า ประกอบด้วย บริษัทผลิตไฟฟ้า บริษัทค้าปลีกไฟฟ้า ดำเนินการเสนอประมูลขายและซื้อไฟฟ้าตามลำดับ เพื่อยื่นข้อมูลการเสนอซื้อขายให้แก่ศูนย์ควบคุมอิสระ ซึ่งทำหน้าที่สั่งเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและควบคุมการดำเนินงานของระบบ โดยใช้หลักการผลประโยชน์ของสังคมสูงสุด เพื่อทำการกำหนดราคาไฟฟ้าและจัดสรรกำลังการผลิต ตามเงื่อนไขความสมดุลของกำลังไฟฟ้า ในวิทยานิพนธ์นี้ กล่าวถึงกลยุทธการเสนอราคาและกำลังไฟฟ้าในตลาดไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด และพิจารณาเฉพาะตลาดล่วงหน้ารายวัน โดยใช้วิธีจำลองเหตุการณ์แบบมอนติคาร์โล เพื่อทำนายพฤติกรรมของคู่แข่ง ประกอบกับอาศัยข้อมูลการเสนอราคาและกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นในอดีต ร่วมกับการทำยูนิตคอมมิตเมนต์ วิธีที่พัฒนาขึ้นนี้ได้นำมาทดสอบกับระบบตัวอย่างโดยข้อมูลการเสนอซื้อ-ขายไฟฟ้าของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกา และใช้ข้อมูลโรงไฟฟ้าของประเทศไทย จากผลการคำนวนพบว่าการใช้กลยุทธการเสนอราคาและกำลังไฟฟ้าสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสนอราคาในตลาดไฟฟ้าได้ ซึ่งให้ผลดีกว่าการเสนอราคาไฟฟ้าที่ต้นทุนการผลิตเฉลี่ยที่กำลังผลิตสูงสุด และได้ผลที่ดีขึ้นเมื่อมีการทำยูนิตคอมมิตเมนต์

บรรณานุกรม :
วีระยุทธ วงศ์อมรชัย, 2522- . (2544). กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระยุทธ วงศ์อมรชัย, 2522- . 2544. "กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
วีระยุทธ วงศ์อมรชัย, 2522- . "กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
วีระยุทธ วงศ์อมรชัย, 2522- . กลยุทธ์การเสนอราคาในตลาดกลางซื้อขายไฟฟ้าสำหรับบริษัทผลิตไฟฟ้า. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.