ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารหยาบอัดแท่งสำหรับโคนม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารหยาบอัดแท่งสำหรับโคนม
นักวิจัย : ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=33234
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของการศึกษาในครั้งนี้ จะเป็นการออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิต อาหารหยาบสำหรับโคนม ซึ่งเครื่องผลิตอาหารหยาบจะประกอบขึ้นโดยใช้วัตถุที่หาได้ง่าย ในท้องถิ่นและเทคนิคที่ไม่ยุ่งยาก การทำงานของเครื่องจะประกอบไปด้วย 4 ขั้นตอนคือ การป้อนอาหารหยาบ การอัดเบื้องต้น การขึ้นรูป และการปลดอาหาร ในการทำงานแต่ละขั้นตอน จะอยู่ภายใต้การควบคุมแบบอัตโนมัติ วัตถุดิบที่ใช้ในการทำอาหารสัตว์ในการศึกษา ครั้งนี้คือ ฟางข้าวผสมกับแป้งมันสำปะหลังและคลุกเคล้าด้วยไอน้ำ ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่าส่วนประกอบที่เหมาะสมในการผลิตอาหารหยาบ จะประกอบ ด้วยฟางข้าวร้อยละ 85 และแป้งมันร้อยละ 15 โดยน้ำหนัก จึงจะทำให้รูปร่างของอารหาร ออกมาดี ขนาดของแท่งอาหารหยาบจะมีพื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส 2x2 ตารางเซนติเมตร และมีความยาวประมาณ 3-4 เซนติเมตร

บรรณานุกรม :
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ . (2544). การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารหยาบอัดแท่งสำหรับโคนม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ . 2544. "การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารหยาบอัดแท่งสำหรับโคนม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ . "การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารหยาบอัดแท่งสำหรับโคนม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ . การออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตอาหารหยาบอัดแท่งสำหรับโคนม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.