ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาบรรณาธิกรณ์แผนภาพสถานะ เพื่อเขียนข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบรรณาธิกรณ์แผนภาพสถานะ เพื่อเขียนข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ
นักวิจัย : มาณพ รัติโชติ, 2513-
คำค้น : วิธีรูปนัย (วิทยาการคอมพิวเตอร์) , ซอฟต์แวร์ -- ข้อกำหนด , คาเฟโอบีเจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : วิวัฒน์ วัฒนาวุฒิ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740309135 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1180
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วท.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

ออกแบบกฎการแปลงจากแผนภาพสถานะไปเป็นข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ ที่พัฒนามาจากภาษาโอบีเจ โดยกฎการแปลงจะถูกใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาแต่ละส่วนประกอบ ของแผนภาพสถานะของยูเอ็มแอล เพื่อหาความสัมพันธ์กับวากยะสัมพันธ์ของภาษาคาเฟโอบีเจ โดยแต่ละแผนภาพสถานะจะอธิบายถึงพฤติกรรมของวัตถุ จากกฎการแปลงที่ได้ พัฒนาเครื่องมือสำหรับการวาดแผนภาพสถานะ เพื่อใช้สร้างข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ สำหรับอำนวยความสะดวกในการกำหนดสมการความเท่ากัน ของสัจพจน์ของตัวดำเนิน โดยการดึงส่วนประกอบที่เหมาะสมสำหรับการเขียนสมการ โปรแกรมที่พัฒนาได้รับการทดสอบ และผลลัพธ์ได้รับการยืนยันว่า มีวากยะสัมพันธ์ถูกต้องจากโปรแกรมแปลงภาษาคาเฟโอบีเจ

บรรณานุกรม :
มาณพ รัติโชติ, 2513- . (2544). การพัฒนาบรรณาธิกรณ์แผนภาพสถานะ เพื่อเขียนข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาณพ รัติโชติ, 2513- . 2544. "การพัฒนาบรรณาธิกรณ์แผนภาพสถานะ เพื่อเขียนข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มาณพ รัติโชติ, 2513- . "การพัฒนาบรรณาธิกรณ์แผนภาพสถานะ เพื่อเขียนข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
มาณพ รัติโชติ, 2513- . การพัฒนาบรรณาธิกรณ์แผนภาพสถานะ เพื่อเขียนข้อกำหนดรูปนัยคาเฟโอบีเจ. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.