ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
นักวิจัย : สิน เตียพิริยะกิจ, 2513-
คำค้น : แรงดันอิมพัลส์ , ไมโครคอนโทรลเลอร์ , เครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : คมสัน เพ็ชรรักษ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะวิศวกรรมศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : 9740313884 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1175
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (วศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นรายงานการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA เพื่อใช้ควบคุมแรงดันอัดประจุแบบอัตโนมัติช่วยผู้ปฏิบัติงานการทดสอบที่เกี่ยวกับการสร้างแรงดันอิมพัลส์ทดสอบความคงทนอยู่ได้ของอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงต่อแรงดันอิมพัลส์ตามที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนด การทดสอบสมรรถนะของเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุทำได้โดยการสร้างแรงดันอิมพัลส์รูปคลื่นมาตรฐาน ผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุสามารถควบคุมแรงดันอัดประจุได้ตามที่ออกแบบไว้

บรรณานุกรม :
สิน เตียพิริยะกิจ, 2513- . (2544). การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิน เตียพิริยะกิจ, 2513- . 2544. "การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
สิน เตียพิริยะกิจ, 2513- . "การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544. Print.
สิน เตียพิริยะกิจ, 2513- . การออกแบบและสร้างเครื่องควบคุมแรงดันอัดประจุเครื่องกำเนิดแรงดันอิมพัลส์ขนาด 7.5kVA ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2544.