ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาท่อนำความร้อนเทอร์โมไซฟอน ที่มีครีบภายใน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาท่อนำความร้อนเทอร์โมไซฟอน ที่มีครีบภายใน
นักวิจัย : วสันต์ เธียรสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=32547
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ท่อนำความร้อนเทอร์โมไซฟอนที่มีครีบภายใน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 37 มม. ความยาว 1230 มม. และมีครีบภายใน 20 ครีบ ครีบที่เพิ่มเข้าไปทำให้พื้นที่ภายในเพิ่มขึ้น เป็น 2 เท่า เมื่อเทียบกับท่อที่ไม่มีครีบ ส่วนทำระเหย ส่วนอะเดียแบติค และส่วนควบแน่น มีความยาว 280 500 และ 450 มม. ตามลำดับ การทดลองนี้ให้ความร้อนและระบายความร้อน ที่อุณหภูมิคงที่ โดยใช้เสื้อน้ำติดตั้งที่ส่วนทำระเหย และส่วนควบแน่น ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ ในการทดลองได้แก่ 30-70 (+,ฐ)C ที่ส่วนทำระเหย และ 20-40 (+,ฐ)C ที่ส่วน ควบแน่น ของไหลทำงานที่ใช้ ได้แก่ R-22 และ R-134a มีข้อได้เปรียบกว่า R-22 เนื่องจากให้ ค่าประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนที่ดีกว่าเล็กน้อย และความดันภายในท่อต่ำกว่าอย่างมาก ในตอนแรกท่อนำความร้อนติดตั้งในแนวดิ่ง ซึ่งเรียกว่าทำมุม 90 (+,ฐ)C กับแนวระดับ ต่อมาได้ทดลองเอียงมุมท่อ ให้ทำมุม 45 (+,ฐ)C และ 65 (+,ฐ)C ให้ค่าความร้อนสูงสุด มากกว่ามุมอื่นประมาณ 10 %

บรรณานุกรม :
วสันต์ เธียรสุวรรณ . (2542). การศึกษาท่อนำความร้อนเทอร์โมไซฟอน ที่มีครีบภายใน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วสันต์ เธียรสุวรรณ . 2542. "การศึกษาท่อนำความร้อนเทอร์โมไซฟอน ที่มีครีบภายใน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วสันต์ เธียรสุวรรณ . "การศึกษาท่อนำความร้อนเทอร์โมไซฟอน ที่มีครีบภายใน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
วสันต์ เธียรสุวรรณ . การศึกษาท่อนำความร้อนเทอร์โมไซฟอน ที่มีครีบภายใน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.