ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ
นักวิจัย : วราพันธุ์ จินตณวิชญ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=65265
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผลการใช้มันสำปะหลังเปรียบเทียบกับปลายข้าวในสูตรอาหาร ใช้แผนการทดลองแบบ สุ่มในบล็อคสมบูรณ์ การทดลองครั้งนี้ใช้เป็ดเนื้อพันธุ์บาร์บารี่ อายุ 28 วัน จำนวน 432 ตัว ประกอบด้วยเพศผู้ และเพศเมียอย่างละ 216 ตัว แบ่งสัตว์ทดลองออกเป็น 3 กลุ่ม ๆ 6 ซ้ำ ๆ ละ 12 ตัว เ

บรรณานุกรม :
วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . (2545). ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . 2545. "ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . "ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ . ผลการใช้มันสำปะหลังทดแทนปลายข้าวในสูตรอาหารต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพเนื้อเป็ด และจุลินทรีย์ในทางเดินอาหารของเป็ดเนื้อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.