ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกายและประสิทธิภาพ การให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกายและประสิทธิภาพ การให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น
นักวิจัย : อรรถวุฒิ พลายบุญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=64864
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารต่อการ พัฒนาโครงสร้างของไก่สาวทดแทน และสมรรถภาพการผลิตไข่และคุณภาพของไข่ในช่วงวางไข่ โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 การทดลอง ในการทดลองที่ 1 พบว่าการเสริมแบมเบอมัยซินที่ระดับ 2.5 และ 5.0 กรั

บรรณานุกรม :
อรรถวุฒิ พลายบุญ . (2545). ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกายและประสิทธิภาพ การให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรรถวุฒิ พลายบุญ . 2545. "ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกายและประสิทธิภาพ การให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อรรถวุฒิ พลายบุญ . "ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกายและประสิทธิภาพ การให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
อรรถวุฒิ พลายบุญ . ผลของการเสริมแบมเบอมัยซินในอาหารไก่สาวทดแทนต่อการพัฒนาร่างกายและประสิทธิภาพ การให้ผลผลิตไข่ภายใต้สภาพอากาศร้อนชื้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.