ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเก็งกำไรโดยอาศัยแผนภูมิราคาหุ้น

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเก็งกำไรโดยอาศัยแผนภูมิราคาหุ้น
นักวิจัย : ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์
คำค้น : หุ้นและการเล่นหุ้น , การวิเคราะห์หลักทรัพย์
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2522
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 4, 14 (ก.ค.-ก.ย. 2522) 103-113 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1372
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ . (2522). การเก็งกำไรโดยอาศัยแผนภูมิราคาหุ้น.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ . 2522. "การเก็งกำไรโดยอาศัยแผนภูมิราคาหุ้น".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ . "การเก็งกำไรโดยอาศัยแผนภูมิราคาหุ้น."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2522. Print.
ชูศรี รุ่งโรจนารักษ์ . การเก็งกำไรโดยอาศัยแผนภูมิราคาหุ้น. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2522.