ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์
นักวิจัย : ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์, 2523-
คำค้น : ละครโทรทัศน์ -- ไทย , ละครเรียลลิสม์ , สัจนิยม , ละครโทรทัศน์
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : ถิรนันท์ อนวัชศิริวงศ์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : 9745320102 , http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/1070
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพัฒนาการที่สำคัญของละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์ และลักษณะการสื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงที่ปรากฏในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์ อันเป็นลักษณะของขนบการแสดงละครของไทยที่ยังคงปรากฏอยู่ในละครโทรทัศน์ปัจจุบัน ด้วยวิธีการวิเคราะห์ตัวบทประกอบการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ผลการวิจัยพบว่าการนำเสนอละครโทรทัศน์แนวเรียลิสท์ของไทยมีลักษณะการผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบสมจริง (Representation) และแนวไม่เหมือนจริง (Presentation) โดยบทละครมุ่งนำเสนอประเด็นปัญหาสังคม ขณะเดียวกันก็ใช้เรื่องราวความรักและฉากตลกเข้ามาผ่อนคลายอารมณ์ให้ผู้ชม ตัวละครที่ปรากฏมีทั้งแบบสมจริงและไม่สมจริง โดยตัวละครหลักทั้งหมดเป็นแบบสมจริง ขณะที่ตัวละครแบบไม่สมจริงมีหน้าที่เป็นสีสันความสนุกสนานของเรื่อง และสัมพันธ์กับการแสดงออกแบบมากกว่าความจริงเพื่อสร้างความตลกขบขันให้กับคนดู การคัดเลือกตัวแสดงให้ความสำคัญกับความเหมาะสมประกอบกับความมีชื่อเสียง และรูปร่างหน้าตาที่ดึงดูดผู้ชม การออกแบบศิลปกรรมต่างๆ เน้นความสมจริง โดยยังคงคำนึงความสวยงามทางศิลปะและการสื่อความหมายกับผู้ชม นอกจากนี้พบว่าละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์ใช้เทคนิคด้านภาพและเสียงเพื่อประโยชน์ในการเร้าอารมณ์ผู้ชมในฉากสำคัญต่างๆ แทนการนำเสนออย่างตรงไปตรงมา

บรรณานุกรม :
ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์, 2523- . (2547). สื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์.
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์, 2523- . 2547. "สื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์".
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์, 2523- . "สื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์."
    กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547. Print.
ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์, 2523- . สื่อสารการแสดงแบบไม่เหมือนจริงในละครโทรทัศน์ไทยแนวเรียลิสท์. กรุงเทพมหานคร : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย; 2547.