ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ชีววิทยาและการทำประมงหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson) ด้วยลอบหมึก บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ชีววิทยาและการทำประมงหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson) ด้วยลอบหมึก บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง
นักวิจัย : วีรชัย เพชรสุทธิ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=28401
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ศึกษาชีววิทยาและการทำประมงหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson) ด้วยลอบหมึก บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง โดยรวบรวมข้อมูลองค์ประกอบความยาว น้ำหนัก ความดกของไข่ จำนวน เพศผู้และเพศเมีย ระหว่าง พ.ศ.2538-2540 ข้อมูลปริมาณการจับ ปริมาณการลงแรงงานประมง ฤดูทำประมง และวิธีทำประมงตั้งแต่ พ.ศ.2530-2540 จากแพปลาหมู่บ้านรอบอ่าวสิเกา ผลการศึกษาพบว่า หมึกหอมสามารถสืบพันธุ์วางไข่ได้ตลอดทั้งปี โดยสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง คือ ระหว่างปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ พฤษภาคมถึงต้นเดือนกรกฎาคม และปลาย เดือนสิงหาคมถึงตุลาคม โดยสามารถสืบพันธุ์วางไข่ได้เมื่อมีอายุ 3-4 เดือน หลังจากการผสมพันธุ์ 1 สัปดาห์ เพศเมียจะวางไข่ติดกับวัตถุใต้น้ำ โดยที่มีเพศผู้คอยว่ายน้ำดูแลอยู่ใกล้ๆ ไข่ของหมึกหอม มีลักษณะคล้ายฝักมะขาม ติดกันเป็นพวง มีความดกของไข่เฉลี่ย 486-2,186 ฟอง ใช้ระยะเวลา ในการฟัก 2-3 สัปดาห์ มีความยาวลำตัวแรกฟัก 0.5 เซนติเมตร น้ำหนัก 0.1-0.3 กรัม รูปร่างคล้ายพ่อแม่ อาหารได้แก่ พวกครัสตาเชียน และสัตว์น้ำขนาดเล็ก การทำประมงหมึกหอม จะใช้ลอบหมึกเป็นหลัก โดยวางลอบหมึกในเวลากลางคืน แล้วกู้ในตอนเช้าของวันรุ่นขึ้น แหล่งทำ ประมงอยู่บริเวณรอบเกาะต่างๆ ที่มีระดับความลึกของน้ำ ตั้งแต่ 7-23 เมตร โดยสามารถทำประมง ได้ตลอดทั้งปี ยกเว้นช่วงที่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ สภาวะการทำประมงหมึกหอม ในบริเวณอ่าวสิเกา ได้เกินศักย์การผลิตมาตั้งแต่ พ.ศ.2534 ส่งผลกระทบทำให้ปริมาณการจับ หมึกหอมลดลง ในปีต่อๆ มา แต่หลังจากนั้นไม่นาน การทำประมงหมึกหอมเริ่มมีสถานการณ์ที่ดีขึ้น จนถึงปัจจุบัน เนื่องจากได้มีการลดปริมาณการลงแรงงานประมงลง จากการประเมินผลจับต่อหน่วย แรงงานและศักย์การผลิตพบว่า ปริมาณการลงแรงงานประมงที่เหมาะสมควรอยู่ที่ระดับ 54,000 วัน และมีผลจับถาวรสูงสุดเท่ากับ 301.693 ตัน โดยควรควบคุมให้มีจำนวนชาวประมงไม่เกิน 225 ราย จึงจะทำให้การทำประมงหมึกหอม ในบริเวณอ่าวสิเกาเป็นไปอย่างยั่งยืน

บรรณานุกรม :
วีรชัย เพชรสุทธิ์ . (2541). ชีววิทยาและการทำประมงหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson) ด้วยลอบหมึก บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีรชัย เพชรสุทธิ์ . 2541. "ชีววิทยาและการทำประมงหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson) ด้วยลอบหมึก บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วีรชัย เพชรสุทธิ์ . "ชีววิทยาและการทำประมงหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson) ด้วยลอบหมึก บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2541. Print.
วีรชัย เพชรสุทธิ์ . ชีววิทยาและการทำประมงหมึกหอม (Sepioteuthis lessoniana Lesson) ด้วยลอบหมึก บริเวณอ่าวสิเกา จังหวัดตรัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2541.