ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนายาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติและเปลือกถั่วลิสง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนายาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติและเปลือกถั่วลิสง
นักวิจัย : ภาณุวัฒน์ สรรพกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=27274
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้ใช้ยาจุดกันยุง เห็นว่ายาจุดกันยุงควรมีรูปแบบเป็นขดวงกลมมีกลิ่นมะกรูด มีสีเขียว การทดสอบยาจุดกันยุง 5 ตราสินค้า พบว่าได้ มาตรฐานการเตรียมวัตถุดิบพบว่าเปลือกถั่วลิสงบด ตะไคร้หอมผง ใบมะกรูดผง และเปลือกส้มเขียวหวานผง มีผลผลิตร้อยละ 74.9 43.3 40.3 และ 20.6 ตามลำดับ การพัฒนาสูตร โดยวางแผนการทดลองแบบมิกเจอร์ดีไซน์ พบว่ามีส่วน ประกอบดังนี้ เปลือกถั่วลิสงบด ตะไคร้หอมผง ใบมะกรูดผง เปลือกส้มเขียวหวานผง แป้งมันสำประหลังดัดแปรชนิด พรีเจลาติไนซ์ เปลือกไม้บงบด สีเขียว กลิ่นมะกรูด และ โซเดียมเบนโซเอท ร้อยละ 39.2 14.8 9.8 4.9 14.8 14.8 0.2 1.0 และ 0.5 ตามลำดับ มีกรรมวิธีการผลิตดังนี้ นำส่วนผสมแห้งทั้งหมดผสมน้ำในอัตราส่วน 1:0.95 ผสมเข้ากัน อัดผ่านเครื่องขึ้นรูปหน้าแปลนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5 เซนติเมตร อัดในแนวดิ่งยาว 85 เซนติเมตร ขดเป็นวง อบที่ อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส นาน 80 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้มี สีเขียวอ่อนน้ำหนัก 12.4 กรัมต่อขดความหนาแน่นปริมาตร 0.57 กรัมต่อมิลลิลิตร อัตราการเผาไหม้ 36.6 นาทีต่อกรัม ค่า a(,w) 0.55 ความแข็ง 24 นิวตัน คุณภาพทางเคมีได้แก่ ความชื้น ไขมัน เถ้า และเยื่อใย ร้อยละ 10.2 4.2 3.8 และ 42.8 ตามลำดับ ประสิทธิภาพในการไล่ยุง พบว่าสามารถ ไล่ยุงลงมาอยู่ในช่วงล่างของขวด Drechsel จำนวน 16 ตัว จากทั้งหมด 20 ตัว คิดเป็นร้อยละ 80 ภายในเวลา 30 นาที ประสิทธิภาพทางชีววิทยา พบว่าไม่สามารถทำให้ยุงตกลงมา หงายท้องได้ในเวลา 20 นาที และไม่เป็นพิษเฉียบพลัน การศึกษาอายุการเก็บรักษาโดยวิธีเร่งพบว่ายาจุดกันยุงที่ เก็บในบรรจุภัณฑ์คือ ภายในเป็นซองกระดาษ และภายนอก เป็นกล่องพับได้ สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้นานประมาณ 100 วัน ที่ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ 65 การทดสอบผู้บริโภค พบว่ามี ความชอบรวมอยู่ในระดับชอบปานกลางถึงชอบมาก

บรรณานุกรม :
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล . (2539). การพัฒนายาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติและเปลือกถั่วลิสง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล . 2539. "การพัฒนายาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติและเปลือกถั่วลิสง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล . "การพัฒนายาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติและเปลือกถั่วลิสง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ภาณุวัฒน์ สรรพกุล . การพัฒนายาจุดกันยุงจากวัสดุธรรมชาติและเปลือกถั่วลิสง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.