ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาเยลลี่ผลไม้เสริมใยอาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาเยลลี่ผลไม้เสริมใยอาหาร
นักวิจัย : ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26935
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เยลลี่ผลไม้เป็นอาหารว่างที่เด็กทุกคนชอบรับประทาน แต่เนื่องจากมีคุณค่าอาหารด้านพลังงานเท่านั้น จึงมุ่งหวัง ที่จะพัฒนาให้เยลลี่มีคุณค่ามากขึ้น โดยการเสริมใยอาหาร จากแป้งบุกเพื่อ ทดแทนการบริโภคจากผักและผลไม้ซึ่งเด็ก มักไม่ชอบรับประทาน เมื่อสำรวจความต้องการของเด็ก วัยเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 117 คน พบว่าเยลลี่ผลไม้ที่เด็กชอบรับประทานมาก ที่สุดคือเยลลี่รสองุ่น ส้ม และสตรอเบอรี่ตามลำดับ แต่จากข้อ จำกัดด้านวัตถุดิบจึงทำการ พัฒนาเยลลี่รสส้ม กำหนดปริมาณ ใยอาหารและวิตามินซีร้อยละ 10 ของปริมาณที่เด็กวัยเรียน ควรได้รับในแต่ละวัน พบว่าสามารถ ใช้แป้งบุกได้ร้อยละ 3.5 ส่วนกรรมวิธีการผลิตพบว่าต้องผสมส่วน ที่เป็นของแห้ง ต่าง ๆ ให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วค่อย ๆ เติมลงในน้ำร้อน คนให้เป็นเนื่อเดียวกันจึงเติมส่วนที่เหลือ จากนั้นจึงบรรจุใน หลอดพลาสติกชนิดทนความร้อนอย่างหนา และผ่านการฆ่าเชื้อ จุลินทรีย์ด้วยวิธีสเตอริไลซ์ ที่อุณหภูมิ น้ำเดือดนาน 16 นาที ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีลักษณะเป็นเจลลีสีส้ม มีชิ้นของสับประรด กระจายทั่วไป มีกลิ่นรสของส้ม มีเนื้อสัมผัส ที่นุ่มเหนียว ความหวาน 36 องศาบริกซ์ และปริมาณกรดร้อยละ 0.41 นอกจากนี้ยังมีความปลอดภัยจากจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค ปริมาณการบริโภค 100 กรัมหรือ 3 ชั้น มีคุณค่าทางโภชนาการ ที่สำคัญ คือ พลังงาน 212 กิโลแคลอรี ปริมาณใยอาหารทั้งหมด 3.34 กรัม (ร้อยละ 16.71) แคลเซียม 72.92 มิลลิกรัม (ร้อยละ 9.12) และ วิตามินซี 11.62 มิลลิกรัม (ร้อยละ 23.24) เมื่อทดสอบความชอบ พบว่า ความชอบอยู่ในเกณฑ์ ชอบมาก และอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ ที่อุณหภูมิ 30 20 และ 5 องศาเซลเซียส โดยพิจารณาการยอมรับเนื้อสัมผัส สามารถเก็บได้นาน 4 12 และ 62 วัน ตามลำดับ

บรรณานุกรม :
ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ . (2539). การพัฒนาเยลลี่ผลไม้เสริมใยอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ . 2539. "การพัฒนาเยลลี่ผลไม้เสริมใยอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ . "การพัฒนาเยลลี่ผลไม้เสริมใยอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ลาวัลย์ ฉัตรวิรุฬห์ . การพัฒนาเยลลี่ผลไม้เสริมใยอาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.