ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตปลาดุกเส้นและการเก็บรักษาภายใต้สภาพปรับบรรยากาศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตปลาดุกเส้นและการเก็บรักษาภายใต้สภาพปรับบรรยากาศ
นักวิจัย : กาญจนรี พงษ์ฉวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2537
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=26054
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาการผลิตปลาดุกเส้นโดยใช้ซีอิ๊วในสูตรเครื่องปรุงปริมาณ 4% ของน้ำหนักเนื้อปลา ได้รับการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัสสูงกว่าปลาดุก เส้นที่ผลิตโดยใช้ซีอิ๊ว 8% และการแปรรูปปลาดุกเส้นโดยการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 180 นาที ได้รับการยอมรับทางด้านประสาทสัมผัส ใกล้เคียงกับปลาดุกเส้นที่ผลิตโดยการอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล 120 นาที และ 50 องศาเซลเซียส 180 นาที แต่ปลาดุกเส้นที่ผลิตโดยการอบ ที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส มีค่า A(,w) ต่ำที่สุด จึงเลือกใช้วิธีการผลิต ปลาดุกเส้นโดยการใช้ซีอิ๊วในสูตรเครื่องปรุงรส 4% และอบที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียล 180 นาที การศึกษาสภาวะการบรรจุและการเก็บรักษาปลาดุกเส้น พบว่าปลา ดุกเส้นที่บรรจุในสภาพปรับบรรยากาศ และสภาพสูญญากาศ สามารถเก็บ รักษาได้นานกว่าปลาดุดเส้นที่บรรจุในสภาพบรรยากาศปกติ และสภาพปรับ บรรยากาศ ที่มี 60%CO(,2)+40%N(,2) และ 80%CO(,2)+20%N(,2) สามารถยืดอายุการเก็บรักษาปลาดุกเส้นได้ใกล้เคียงกับการบรรจุในสภาพ สูญญากาศ แต่อย่างไรก็ตามสภาพปรับบรรยากาศมีผลในการยับยั้งการเจริญ ของจุลินทรีย์ได้ดีกว่าสภาพสูญญากาศและสภาพปรับบรรยากาศจะมีประสิทธิ ภาพเพิ่มขึ้นเมื่อเก็บรักษาไว้ที่อุณหภูมิต่ำคือ 4-6 องศาเซลเซียล โดย สามารถยืดอายุการเก็บรักษาปลาดุกเส้นได้นานกว่า 28 วัน

บรรณานุกรม :
กาญจนรี พงษ์ฉวี . (2537). การผลิตปลาดุกเส้นและการเก็บรักษาภายใต้สภาพปรับบรรยากาศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนรี พงษ์ฉวี . 2537. "การผลิตปลาดุกเส้นและการเก็บรักษาภายใต้สภาพปรับบรรยากาศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
กาญจนรี พงษ์ฉวี . "การผลิตปลาดุกเส้นและการเก็บรักษาภายใต้สภาพปรับบรรยากาศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2537. Print.
กาญจนรี พงษ์ฉวี . การผลิตปลาดุกเส้นและการเก็บรักษาภายใต้สภาพปรับบรรยากาศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2537.