ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปผลงานวิจัยวิเคราะห์ลงทุนในหุ้นสิ่งทอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปผลงานวิจัยวิเคราะห์ลงทุนในหุ้นสิ่งทอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นักวิจัย : เพชรี ขุมทรัพย์
คำค้น : บริษัทไทย โทเร เท็กซ์ไทล์ บิลล์ , อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 12, 48(ต.ค.-ธ.ค. 2531) 73-87 : ตาราง , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1292
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพชรี ขุมทรัพย์ . (2531). สรุปผลงานวิจัยวิเคราะห์ลงทุนในหุ้นสิ่งทอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เพชรี ขุมทรัพย์ . 2531. "สรุปผลงานวิจัยวิเคราะห์ลงทุนในหุ้นสิ่งทอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เพชรี ขุมทรัพย์ . "สรุปผลงานวิจัยวิเคราะห์ลงทุนในหุ้นสิ่งทอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2531. Print.
เพชรี ขุมทรัพย์ . สรุปผลงานวิจัยวิเคราะห์ลงทุนในหุ้นสิ่งทอ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2531.