ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

หุ้นกู้แปลงสภาพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : หุ้นกู้แปลงสภาพ
นักวิจัย : กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13, 52 (ต.ค.-ธ.ค. 2532) 35-38 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1271
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์ . (2532). หุ้นกู้แปลงสภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์ . 2532. "หุ้นกู้แปลงสภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์ . "หุ้นกู้แปลงสภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์ . หุ้นกู้แปลงสภาพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.