ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ลักษณะอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเรือพาณิชย์นาวีไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ลักษณะอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเรือพาณิชย์นาวีไทย
นักวิจัย : ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ
คำค้น : การค้าระหว่างประเทศ , การขนส่งทางน้ำ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2532
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 13, 49 (ม.ค.-มี.ค. 2532) 66-76 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1249
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ . (2532). ลักษณะอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเรือพาณิชย์นาวีไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ . 2532. "ลักษณะอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเรือพาณิชย์นาวีไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ . "ลักษณะอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเรือพาณิชย์นาวีไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2532. Print.
ประพันธ์ โลหะวิริยศิริ . ลักษณะอันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาการเรือพาณิชย์นาวีไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2532.