ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Option คืออะไร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Option คืออะไร
นักวิจัย : กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์
คำค้น : หลักทรัพย์ , หุ้นและการเล่นหุ้น , สัญญาซื้อขายล่วงหน้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 44 (ต.ค.-ธ.ค. 2530) 70-79 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1206
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์ . (2530). Option คืออะไร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์ . 2530. "Option คืออะไร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์ . "Option คืออะไร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
กุลภัทรา เวทย์วิวรณ์ . Option คืออะไร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.