ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

วางแผนจุดยืนในชีวิต : เงื่อนไขจำเป็นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : วางแผนจุดยืนในชีวิต : เงื่อนไขจำเป็นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ
นักวิจัย : สุพีชา พาณิชย์ปฐม
คำค้น : การดำเนินชีวิต
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 44 (ต.ค.-ธ.ค. 2530) 28-30 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1203
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพีชา พาณิชย์ปฐม . (2530). วางแผนจุดยืนในชีวิต : เงื่อนไขจำเป็นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุพีชา พาณิชย์ปฐม . 2530. "วางแผนจุดยืนในชีวิต : เงื่อนไขจำเป็นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สุพีชา พาณิชย์ปฐม . "วางแผนจุดยืนในชีวิต : เงื่อนไขจำเป็นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
สุพีชา พาณิชย์ปฐม . วางแผนจุดยืนในชีวิต : เงื่อนไขจำเป็นสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.