ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทำอย่างไรจึงจะบริหารให้ประสบความสำเร็จ?

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทำอย่างไรจึงจะบริหารให้ประสบความสำเร็จ?
นักวิจัย : อัญชลี พิพัฒนเสริญ
คำค้น : การจัดการธุรกิจ , ความสำเร็จทางธุรกิจ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2526
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 8, 29 (ต.ค.-ธ.ค. 2526) 53-58 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1181
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญชลี พิพัฒนเสริญ . (2526). ทำอย่างไรจึงจะบริหารให้ประสบความสำเร็จ?.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อัญชลี พิพัฒนเสริญ . 2526. "ทำอย่างไรจึงจะบริหารให้ประสบความสำเร็จ?".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อัญชลี พิพัฒนเสริญ . "ทำอย่างไรจึงจะบริหารให้ประสบความสำเร็จ?."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2526. Print.
อัญชลี พิพัฒนเสริญ . ทำอย่างไรจึงจะบริหารให้ประสบความสำเร็จ?. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2526.