ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สรุปวิจัยทัศนคติของผู้ทำธุรกิจสั่งสินค้าเข้า-ออกที่มีต่อการใช้เรือไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สรุปวิจัยทัศนคติของผู้ทำธุรกิจสั่งสินค้าเข้า-ออกที่มีต่อการใช้เรือไทย
นักวิจัย : อัญญา ขันธวิทย์
คำค้น : การขนส่งทางน้ำ , การค้าระหว่างประเทศ , เรือขนส่งสินค้า
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 43 (ก.ค.-ก.ย. 2530) 65-69 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1177
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัญญา ขันธวิทย์ . (2530). สรุปวิจัยทัศนคติของผู้ทำธุรกิจสั่งสินค้าเข้า-ออกที่มีต่อการใช้เรือไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อัญญา ขันธวิทย์ . 2530. "สรุปวิจัยทัศนคติของผู้ทำธุรกิจสั่งสินค้าเข้า-ออกที่มีต่อการใช้เรือไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
อัญญา ขันธวิทย์ . "สรุปวิจัยทัศนคติของผู้ทำธุรกิจสั่งสินค้าเข้า-ออกที่มีต่อการใช้เรือไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
อัญญา ขันธวิทย์ . สรุปวิจัยทัศนคติของผู้ทำธุรกิจสั่งสินค้าเข้า-ออกที่มีต่อการใช้เรือไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.