ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การถดถอยโลวิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การถดถอยโลวิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ
นักวิจัย : พึ่งพร เนียมทรัพย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3486
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ต้นฉบับไม่มีบทคัดย่อ

บรรณานุกรม :
พึ่งพร เนียมทรัพย์ . (2535). การถดถอยโลวิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พึ่งพร เนียมทรัพย์ . 2535. "การถดถอยโลวิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
พึ่งพร เนียมทรัพย์ . "การถดถอยโลวิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
พึ่งพร เนียมทรัพย์ . การถดถอยโลวิสติกสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทวิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.