ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยการตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยการตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
นักวิจัย : ดนัย สารพฤกษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2535
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=3444
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ต้นฉบับไม่มีบทคัดย่อ

บรรณานุกรม :
ดนัย สารพฤกษ์ . (2535). การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยการตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดนัย สารพฤกษ์ . 2535. "การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยการตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดนัย สารพฤกษ์ . "การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยการตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2535. Print.
ดนัย สารพฤกษ์ . การแก้ปัญหาสาธารณสุขโดยการตั้งศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน ในบ้านวังทอง ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2535.