ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟ เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเครือข่ายภายในที่ถูกผู้บุกรุกยึดครอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟ เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเครือข่ายภายในที่ถูกผู้บุกรุกยึดครอง
นักวิจัย : มหคม อร่ามเสรีวงศ์
คำค้น : ACTIVE NETWORKS , INTRUSION PREVENTION SYSTEM , DISTRIBUTED DETECTION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000196
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้พัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่าย ที่มีอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกเครือข่ายหลายตัวทำงานร่วมกันโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟในการพัฒนา ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา ระบบนี้มีความสามารถในการตรวจสอบ ค้นหาที่มา และหยุดการบุกรุกให้อยู่เฉพาะในเครือข่ายย่อยได้ งานวิจัยนี้ยังได้นำเสนอวิธีตรวจสอบการบุกรุกแบบกระจาย โดยที่อุปกรณ์หลายตัวจะช่วยกันตรวจสอบการบุกรุก เป็นการกระจายภาระในการตรวจสอบ อีกทั้งอุปกรณ์แต่ละตัวไม่ต้องตรวจสอบการบุกรุกทุกรูปแบบที่มีอยู่ แต่ตรวจสอบเฉพาะการบุกรุกที่มุ่งโจมตีเครื่องที่อยู่ในเครือข่ายย่อยที่ดูแลเท่านั้น จากผลการทดสอบพบว่าวิธีการนี้ให้อัตราการส่งผ่านข้อมูลดีขึ้น เมื่อเทียบกับการใช้วิธีตรวจสอบแบบทั่วไป

บรรณานุกรม :
มหคม อร่ามเสรีวงศ์ . (2548). การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟ เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเครือข่ายภายในที่ถูกผู้บุกรุกยึดครอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มหคม อร่ามเสรีวงศ์ . 2548. "การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟ เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเครือข่ายภายในที่ถูกผู้บุกรุกยึดครอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
มหคม อร่ามเสรีวงศ์ . "การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟ เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเครือข่ายภายในที่ถูกผู้บุกรุกยึดครอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
มหคม อร่ามเสรีวงศ์ . การออกแบบและพัฒนาระบบป้องกันการบุกรุกเครือข่ายโดยอัตโนมัติโดยใช้เครือข่ายแอ็กทีฟ เพื่อรับมือกับการโจมตีจากเครือข่ายภายในที่ถูกผู้บุกรุกยึดครอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.