ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลจีของคำที่มีความหมายเหมือนกัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลจีของคำที่มีความหมายเหมือนกัน
นักวิจัย : ดลบรรจง ประเสริฐสิทธิ์
คำค้น : ICD-10 , OWL , RDF , ONTOLOGY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000193
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ปัจจุบันในการค้นหาข้อมูลเป็นกิจกรรมที่สำคัญเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสารหรือความรู้สำหรับวงการแพทย์นั้นการค้นหาชื่อโรคและรหัสของโรคนั้นเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ใช้คำนวณสถิติของผู้ป่วย อ้างอิงอาการเจ็บป่วย รวมถึงการอ้างอิงสาเหตุการตายของผู้ป่วย ในทางการแพทย์นั้นกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการนำเอาไอซีดี-เทนมากำหนดให้ทางหน่วยงานการแพทย์ใช้โดยกำหนดเป็นมาตรฐานในเรื่องที่กล่าวมา อย่างไรก็ดีในปัจจุบันยังไม่พบว่ามีระบบที่ใช้ในการค้นหาไอซีดี-เทน ที่สามารถค้นหาไอซีดี-เทนโดยใช้ภาษาไทยได้ งานวิจัยนี้ได้นำเสนอการออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการค้นหาไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยการนำหลักการของออนโทโลจีเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาการค้นหาด้วยข้อความ ซึ่งแพทย์ผู้ทำการบันทึกโรคอาจใช้คำที่ไม่เหมือนกันแต่มีความหมายเดียวกันซึ่งจะทำให้การค้นหาด้วยข้อความเพียงอย่างเดียวอาจค้นหาไม่พบจุดประสงค์หลักของเครื่องมือก็เพื่อให้สามารถทำการค้นหาไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตในเชิงความหมายได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษให้ครอบคลุมยิ่งขึ้นโดยสามารถค้นหาจากชื่อโรค ชื่อที่มีความหมายเหมือนกัน อาการ อวัยวะที่เกิดโรค กลุ่มผู้ป่วย

บรรณานุกรม :
ดลบรรจง ประเสริฐสิทธิ์ . (2548). การสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลจีของคำที่มีความหมายเหมือนกัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดลบรรจง ประเสริฐสิทธิ์ . 2548. "การสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลจีของคำที่มีความหมายเหมือนกัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ดลบรรจง ประเสริฐสิทธิ์ . "การสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลจีของคำที่มีความหมายเหมือนกัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
ดลบรรจง ประเสริฐสิทธิ์ . การสืบค้นไอซีดี-เทนสำหรับกลุ่มโรคระบบไหลเวียนโลหิตโดยใช้ออนโทโลจีของคำที่มีความหมายเหมือนกัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.