ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน
นักวิจัย : นิธิชัย อนันตะเศรฐกูล
คำค้น : REDUNDANT NUMBER SYSTEM , MINIMUM WEIGHT REPRESENTATION , DEGIT SET CONVERSION , PARALLEL COMPUTING , NORMALIZATION
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082548000185
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ในการคำนวณเลขคณิตคอมพิวเตอร์ จำนวนของดิจิตที่ไม่เป็นศูนย์มีผลต่อความเร็วในการคำนวณอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นประเด็นที่น่าสนใจคือการหารูปแบบการแทนจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดเพื่อจะส่งผลให้การคำนวณมีความเร็วยิ่งขึ้น ที่ผ่านมามีงานวิจัยทางด้านนี้มากมายซึ่งเวลาที่ใช้ในการคำนวณเป็นเวลาเชิงเส้นตรง เช่น การแปลงชุดตัวเลขโดยหน้าต่างการเลื่อนไหล โดย ฟิลิบและเบิรก์ ในปี ค.ศ. 2004 แนวคิดของงานวิจัยนี้คือลดจำนวนของดิจิตที่ไม่เป็นศูนย์ให้ได้มากที่สุด อัลกอริทึมในการแปลงหน้าต่างการเลื่อนไหลนี้ถูกพิสูจน์แล้วว่าผลลัพธ์ที่ได้อยู่ในรูปแบบที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดโดยมีพารามิเตอร์คือ ขอบเขตล่าง ขอบเขตบน เลขฐาน และขนาดของหน้าต่าง การแปลงนี้ทำจากขวาไปซ้ายซึ่งเป็นการแปลงแบบลำดับส่งผลให้มีความเร็วเป็นเวลาเชิงเส้นตรง งานวิจัยนี้ได้เสนอกระบวนการการแปลงแบบขนานโดยอาศัยสถาปัตยกรรมการแปลงแบบทำควบคู่กัน และนำมาประยุกต์ใช้กับระบบจำนวนซ้ำซ้อนแบบมีเครื่องหมาย เราได้เสนอวิธีการแปลงที่เรียกว่า การทำให้เป็นบรรทัดฐาน สำหรับระบบเลขฐานที่มากกว่าหรือเท่ากับสองซึ่งมีความเร็วเป็นเวลาลอการิทึม ประกอบกับบทพิสูจน์เพื่อแสดงให้เห็นว่าการทำให้เป็นบรรทัดฐานนี้ทำงานถูกต้อง

บรรณานุกรม :
นิธิชัย อนันตะเศรฐกูล . (2548). การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิธิชัย อนันตะเศรฐกูล . 2548. "การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
นิธิชัย อนันตะเศรฐกูล . "การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2548. Print.
นิธิชัย อนันตะเศรฐกูล . การทำให้เป็นบรรทัดฐานของจำนวนที่มีค่าน้ำหนักน้อยที่สุดแบบทำควบคู่กัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2548.