ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพิ่มอัตราผลผลิตสายการประกอบโช้คอัพของการผลิตโช้คอัพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพิ่มอัตราผลผลิตสายการประกอบโช้คอัพของการผลิตโช้คอัพ
นักวิจัย : ธงชัย โชติเวที
คำค้น : ASSEMBLY LINE , IMPROVEMENT , TOYOTA PRODUCTION SYSTEM , LINE BALANCING , JUST IN TIME
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082547001302
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการปรับปรุงอัตราผลผลิตโดยการจัดสมดุลสายการผลิตของสายการประกอบโช้คอัพ ผู้ศึกษางานวิจัยได้ทำการเลือกสายการประกอบ B เพื่อเป็นสายการประกอบตัวอย่างของโรงงาน ซึ่งในสายการประกอบตัวอย่างมีทั้งหมด 9 สถานีและได้ทำการปรับปรุงในสองรูปแบบคือ Job Improvement และ Line balancing จากการศึกษานี้แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของสายการประกอบโดยมีอัตราผลผลิตเท่ากับ 1,986 ชิ้นต่อวัน และสามารถคำนวณประสิทธิภาพได้ 79.18% จากการจัดสมดุลงานใหม่ทำให้สถานีงานลดลงเหลือ 7 สถานีงาน และ Cycle Time ลดลงจาก 14.50 วินาที/ชิ้น ไปเป็น13.55 วินาที/ชิ้น ซึ่งทำให้อัตราผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2,125 ชิ้นต่อวัน โดยสามารถคำนวณประสิทธิภาพของสายการประกอบได้เท่ากับ 92.83% ส่งผลให้อัตราผลผลิตเพิ่มขึ้น 6.99%

บรรณานุกรม :
ธงชัย โชติเวที . (2547). การเพิ่มอัตราผลผลิตสายการประกอบโช้คอัพของการผลิตโช้คอัพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธงชัย โชติเวที . 2547. "การเพิ่มอัตราผลผลิตสายการประกอบโช้คอัพของการผลิตโช้คอัพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ธงชัย โชติเวที . "การเพิ่มอัตราผลผลิตสายการประกอบโช้คอัพของการผลิตโช้คอัพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2547. Print.
ธงชัย โชติเวที . การเพิ่มอัตราผลผลิตสายการประกอบโช้คอัพของการผลิตโช้คอัพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2547.