ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของ เอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์1เอ/เอ็นอาร์2บี ที่แสดงออกบนเซลล์ไข่กบ ~iซีโนปุส เลวีส~i

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของ เอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์1เอ/เอ็นอาร์2บี ที่แสดงออกบนเซลล์ไข่กบ ~iซีโนปุส เลวีส~i
นักวิจัย : เพ็ญพิมล ผลทรัพย์
คำค้น : MECHANISM OF ACTION , N-(2-PROPYLPENTANOYL)UREA , ~iXENOPUS LAEVIS~i OOCYTES , NMDARECEPTOR , GLUTAMATE
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082546001630
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วัตถุประสงค์หลักของการศึกษาในครั้งนี้คือ การหากลไกในการต้านชักของสารเอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล)ยูเรีย หรือวีพียู ซึ่งเป็นอนุพันธ์ใหม่ของวาลโปรเอทที่สังเคราะห์ขึ้นมา โดยจะศึกษาผลของสารดังกล่าวต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์เอ1เอ/เอ็นอาร์2บี ซึ่งถูกเหนี่ยวนำให้แสดงออกบนผิวเซลล์ไข่กบสายพันธุ์~iซีโนปุส~i ด้วยการฉีดซีอาร์เอ็นเอ และใช้เทคนิคการวัดกระแสที่ศักย์ไฟฟ้าคงที่ด้วยขั้วไฟฟ้า 2 ขั้ว สารวีพียูในขนาด 1-300 ไมโครโมลาร์ ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อการนำไฟฟ้าของไข่กบสายพันธุ์~iซีโนปุส~i แต่การให้กลูตาเมทขนาด 0.01-300 ไมโครโมลาร์ ร่วมกับกลัยซีนในขนาด 10 ไมโครโมลาร์ จะทำให้เกิดกระแสไหลผ่านเข้าสู่เซลล์ไข่กบในปริมาณที่แปรตามความเข้มข้นของกลูตาเมทที่ให้ โดยมีค่าความเข้มข้นที่จะทำให้เกิดการตอบสนองกึ่งหนึ่งของการตอบสนองสูงสุดที่ 2.26(+,ฑ)0.31 ไมโครโมลาร์วีพียูในขนาด 100-300 ไมโครโมลาร์ สามารถยับยั้งฤทธิ์ของกลูตาเมทที่มีต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์เอ1เอ/เอ็นอาร์2บี ได้ในเชิงแข่งขันและผันกลับได้ดังจะเห็นจากการเลื่อนกราฟแสดงการตอบสนองของกลูตาเมทออกไปทางด้านขวาโดยไม่เปลี่ยนแปลงระดับการตอบสนองสูงสุด

บรรณานุกรม :
เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ . (2546). ผลของ เอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์1เอ/เอ็นอาร์2บี ที่แสดงออกบนเซลล์ไข่กบ ~iซีโนปุส เลวีส~i.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ . 2546. "ผลของ เอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์1เอ/เอ็นอาร์2บี ที่แสดงออกบนเซลล์ไข่กบ ~iซีโนปุส เลวีส~i".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ . "ผลของ เอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์1เอ/เอ็นอาร์2บี ที่แสดงออกบนเซลล์ไข่กบ ~iซีโนปุส เลวีส~i."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2546. Print.
เพ็ญพิมล ผลทรัพย์ . ผลของ เอ็น-(2-โพรพิลเพนทาโนอิล) ยูเรีย ต่อตัวรับเอ็นเอ็มดีเอ ชนิดเอ็นอาร์1เอ/เอ็นอาร์2บี ที่แสดงออกบนเซลล์ไข่กบ ~iซีโนปุส เลวีส~i. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2546.