ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

จะเป็นหมอตรวจสุขภาพธุรกิจได้อย่างไร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : จะเป็นหมอตรวจสุขภาพธุรกิจได้อย่างไร
นักวิจัย : สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , ภาวิณี เมธาพรพงศ์
คำค้น : การตรวจสอบด้านการบริหาร , การจัดการธุรกิจ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2530
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 41 (ม.ค.-มี.ค. 2530) 11-14 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1128
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , ภาวิณี เมธาพรพงศ์ . (2530). จะเป็นหมอตรวจสุขภาพธุรกิจได้อย่างไร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , ภาวิณี เมธาพรพงศ์ . 2530. "จะเป็นหมอตรวจสุขภาพธุรกิจได้อย่างไร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , ภาวิณี เมธาพรพงศ์ . "จะเป็นหมอตรวจสุขภาพธุรกิจได้อย่างไร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2530. Print.
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ , ภาวิณี เมธาพรพงศ์ . จะเป็นหมอตรวจสุขภาพธุรกิจได้อย่างไร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2530.