ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

แนวปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา...ในกรณีที่มีการทุจริต

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : แนวปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา...ในกรณีที่มีการทุจริต
นักวิจัย : เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ
คำค้น : การสอบสวน , การตรวจสอบภายใน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2525
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 7,25 (เม.ย.-มิ.ย. 2525) 56-59 , 0125-233X , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1072
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ . (2525). แนวปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา...ในกรณีที่มีการทุจริต.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ . 2525. "แนวปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา...ในกรณีที่มีการทุจริต".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ . "แนวปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา...ในกรณีที่มีการทุจริต."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2525. Print.
เกียรติศักดิ์ จีรเธียรนาถ . แนวปฏิบัติต่อผู้ถูกกล่าวหา...ในกรณีที่มีการทุจริต. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2525.