ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รัฐวิสาหกิจ จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเปลี่ยนแปลง

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รัฐวิสาหกิจ จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเปลี่ยนแปลง
นักวิจัย : เพชรี ขุมทรัพย์
คำค้น : การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 10, 40 (ต.ค.-ธ.ค. 2529) 9-16 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1062
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เพชรี ขุมทรัพย์ . (2529). รัฐวิสาหกิจ จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเปลี่ยนแปลง.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เพชรี ขุมทรัพย์ . 2529. "รัฐวิสาหกิจ จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเปลี่ยนแปลง".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
เพชรี ขุมทรัพย์ . "รัฐวิสาหกิจ จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเปลี่ยนแปลง."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2529. Print.
เพชรี ขุมทรัพย์ . รัฐวิสาหกิจ จุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่ต้องเปลี่ยนแปลง. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2529.