ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กรณีศึกษา : อะไร อย่างไร

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กรณีศึกษา : อะไร อย่างไร
นักวิจัย : สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
คำค้น : ธุรกิจศึกษา
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 10, 39 (ก.ค.-ก.ย. 2529) 17-21 , 0125-233X , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1060
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . (2529). กรณีศึกษา : อะไร อย่างไร.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . 2529. "กรณีศึกษา : อะไร อย่างไร".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . "กรณีศึกษา : อะไร อย่างไร."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2529. Print.
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . กรณีศึกษา : อะไร อย่างไร. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2529.