ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ธุรกิจครอบครัวไทยต่างจากจีน ญี่ปุ่นตรงไหน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ธุรกิจครอบครัวไทยต่างจากจีน ญี่ปุ่นตรงไหน
นักวิจัย : สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์
คำค้น : ธุรกิจในครัวเรือน
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2531
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 11, 45 (ม.ค.-มี.ค. 2531) 101-109 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/1052
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . (2531). ธุรกิจครอบครัวไทยต่างจากจีน ญี่ปุ่นตรงไหน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . 2531. "ธุรกิจครอบครัวไทยต่างจากจีน ญี่ปุ่นตรงไหน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . "ธุรกิจครอบครัวไทยต่างจากจีน ญี่ปุ่นตรงไหน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2531. Print.
สมดี หงส์ไพศาลวิวัฒน์ . ธุรกิจครอบครัวไทยต่างจากจีน ญี่ปุ่นตรงไหน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2531.