ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โทษประหารชีวิต : ศึกษาวิธีการบังคับโทษด้วยการฉีดยากับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โทษประหารชีวิต : ศึกษาวิธีการบังคับโทษด้วยการฉีดยากับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
นักวิจัย : วิศิษฎ์ เจนนานนท์
คำค้น : CAPITAL PUNISHMENT: LETHAL INJECTION AND THE LAW
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082545001808
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การลงโทษประหารชีวิตเป็นรูปแบบการลงโทษที่เก่าแก่และรุนแรงที่สุดที่มีมาตั้งแต่สมัยดั้งเดิมจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ และโดยเหตุที่ประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศหนึ่งที่ยังคงนิยมใช้การลงโทษประหารชีวิตอยู่ แต่ทว่าทุกครั้งที่มีการประหารชีวิตเกิดขึ้นก็มักจะมีเสียงคัดค้านและเรียกร้องจากฝ่ายที่อ้างถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน ได้ออกมาเรียกร้องในการที่จะให้มีการยกเลิกโทษประหารชีวิตนั้นเสีย โดยเห็นว่าเป็นการลงโทษที่ทารุณโหดเหี้ยมและเป็นการปฏิบัติที่ไร้มนุษยธรรมที่รัฐจะพึงปฏิบัติต่อพลเมือง แม้ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้กระทำความผิดก็ตาม แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีเสียงเรียกร้องในสังคมจากหลายๆ ฝ่ายที่ต้องการให้มีโทษประหารชีวิตอยู่ในประเทศไทย ดังนั้น ทำให้การที่จะยกเลิกโทษประหารชีวิตคงจะเป็นไปได้ยาก แต่ก็อาจจะทำได้โดยเปลี่ยนไปใช้วิธีการประหารชีวิตที่ดูไม่เป็นการทารุณโหดร้ายนั่นคือวิธีการประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยาซึ่งได้คิดค้นขึ้นมาเพื่อหวังว่าจะเป็นการประหารชีวิตที่มีมนุษยธรรมมากที่สุด ทำให้ร่างกายของผู้ถูกประหารชีวิตบุบสลายและทรุดโทรมน้อยที่สุด เสียชีวิตโดยเร็วและไม่ทรมาน วิทยานิพนธ์เรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะศึกษาเพื่อวิเคราะห์หลักเกณฑ์และแนวทางของกฎหมายปัญหาข้อขัดข้องและอุปสรรคในการประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยาว่ามีขั้นตอนวิธีการดำเนินการเป็นอย่างไร จากการศึกษาวิจัยพบว่ามาตรการทางกฎหมายที่จะบัญญัติรองรับการปฏิบัติตามมาตรา 19 ที่แก้ไขใหม่นั้นยังไม่มีความชัดเจนในส่วนที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้วิจัยได้เสนอแนะมาตรการในการกำหนดบทบัญญัติกฎหมายเพื่อรองรับแนวทางในการประหารชีวิตด้วยวิธีการฉีดยาซึ่งเป็นการประหารชีวิตแบบใหม่ให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของนานาอารยประเทศ

บรรณานุกรม :
วิศิษฎ์ เจนนานนท์ . (2545). โทษประหารชีวิต : ศึกษาวิธีการบังคับโทษด้วยการฉีดยากับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิศิษฎ์ เจนนานนท์ . 2545. "โทษประหารชีวิต : ศึกษาวิธีการบังคับโทษด้วยการฉีดยากับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
วิศิษฎ์ เจนนานนท์ . "โทษประหารชีวิต : ศึกษาวิธีการบังคับโทษด้วยการฉีดยากับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2545. Print.
วิศิษฎ์ เจนนานนท์ . โทษประหารชีวิต : ศึกษาวิธีการบังคับโทษด้วยการฉีดยากับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2545.