ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและดุลการชำระเงินของประเทศไทย ระหว่างปี 1990-1997

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและดุลการชำระเงินของประเทศไทย ระหว่างปี 1990-1997
นักวิจัย : ทศม ม่วงเกษม
คำค้น : BALANCE OF PAYMENT , ERRORS AND OMISSIONS , MONEY LAUNDERING , ECONOMICS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082543000708
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เนื่องจากการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วของระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 1990 ทำให้อาชญากรรมทางเศรษฐกิจมีทิศทางการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ซึ่งเป็นการขยายตัวไปพร้อมกับเศรษฐกิจที่ถูกกฎหมายและมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจสมัยใหม่ตลอดเวลาทำให้พบว่าในขณะที่ประเทศไทยมีภาวะเศรษฐกิจที่ขยายตัวและเข้มแข็งขึ้น จำนวนอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ไม่ได้ลดลงแต่อย่างใด แต่มีลักษณะที่แอบแฝงซ่อนเร้นยากแก่การตรวจสอบมากขึ้น ในการศึกษานี้ได้พิจารณาถึงดุลการชำระเงินของประเทศไทยในส่วนของความคลาดเคลื่อนสุทธิ ซึ่งมีแนวโน้มเป็นนัยยะเดียวกันกับการเกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลง โอนย้ายหรือทำประการใดให้ทรัพย์สินที่ได้มาโดยผิดกฎหมายเป็นทรัพย์สินที่ถูกกฎหมายสามารถตรวจสอบได้ซึ่งเรียกว่าการฟอกเงิน การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความคลาดเคลื่อนสุทธิในดุลการชำระเงินของประเทศไทย ซึ่งจะทำให้ความคลาดเคลื่อนเปลี่ยนแปลงผิดปกติ จากการศึกษาพบว่าสาเหตุที่ประเทศไทยยังประสบปัญหาเรื่องการฟอกเงินอยู่เป็นเพราะกลไกและระบบธนาคารของประเทศไทยรวมทั้งระบบการเงินนอกภาคธนาคารไม่มีมาตรการป้องกันอีกทั้งประเทศไทยไม่มีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินที่จริงจังและรัดกุม สรุปได้ว่า จากการศึกษาหากมีการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและมีมาตรการป้องกันการฟอกเงินที่มีประสิทธิภาพควบคู่กับการใช้กฎหมายบังคับแล้วจะส่งผลให้ความคลาดเคลื่อนสุทธิในดุลการชำระเงินของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ผิดปกติ ซึ่งทั้งนี้ความร่วมมือกันเป็นสิ่งที่จำเป็นและการมีกฎหมายปราบปรามการฟอกเงินเป็นสิ่งจำเป็น ควรจะมีการสนับสนุนอย่างจริงจังเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

บรรณานุกรม :
ทศม ม่วงเกษม . (2543). ความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและดุลการชำระเงินของประเทศไทย ระหว่างปี 1990-1997.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทศม ม่วงเกษม . 2543. "ความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและดุลการชำระเงินของประเทศไทย ระหว่างปี 1990-1997".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ทศม ม่วงเกษม . "ความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและดุลการชำระเงินของประเทศไทย ระหว่างปี 1990-1997."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2543. Print.
ทศม ม่วงเกษม . ความสัมพันธ์ระหว่างการฟอกเงินและดุลการชำระเงินของประเทศไทย ระหว่างปี 1990-1997. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2543.