ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่
นักวิจัย : คัมภีร์ ธิราวิทย์
คำค้น : ELECTRONIC BALLAST , TWIN BOOST CONVERTER , HIGH POWER FACTOR
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082544000224
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์นี้นำเสนอการทำงาน การวิเคราะห์และออกแบบบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่เป็นวงจรเพิ่มค่าตัวประกอบกำลัง วงจรทบระดับแบบคู่เป็นวงจรแปลงผันที่ทำหน้าที่ป้อนกำลังไฟฟ้ากระแสตรงให้วงจรอินเวอร์เตอร์ของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ป้อนกำลังไฟฟ้ากระแสสลับให้กับหลอดฟลูออเรสเซนต์ ทั้งวงจรแปลงผันและวงจรอินเวอร์เตอร์จะใช้สวิตซ์ไวงานที่ถูกควบคุมให้ทำงานวัฏจักรงาน 0.5ร่วมกัน ได้มีการคำนวณคุณสมบัติด้านออกของวงจรแปลงผันและคุณสมบัติด้านเข้าของวงจรอินเวอร์เตอร์ พบว่า แรงดันออกของวงจรแปลงผันจะแปรตามกระแสออกมาก ส่วนกระแสต้านเข้าของอินเวอร์เตอร์จะแปรตามแรงด้นเข้าเพียงเล็กน้อย ในการออกแบบจะต้องทราบคุณสมบัติด้านเข้าของวงจรอินเวอร์เตอร์ก่อน ดังนั้นจึงต้องออกแบบและทดลองวัดคุณสมบัติด้านเข้าของวงจรอินเวอร์เตอร์ก่อนเพื่อใช้ในการออกแบบวงจรแปลงผัน ได้มีการออกแบบและสร้างวงจรทั้งสองและประกอบเข้าด้วยกันเป็นวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงและทดลองวัดคุณสมบัติต่าง ๆ และนำไปเปรียบเทียบกับผลการคำนวณทางทฤษฎี เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการคำนวณ

บรรณานุกรม :
คัมภีร์ ธิราวิทย์ . (2544). บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คัมภีร์ ธิราวิทย์ . 2544. "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
คัมภีร์ ธิราวิทย์ . "บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2544. Print.
คัมภีร์ ธิราวิทย์ . บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ค่าตัวประกอบกำลังสูงที่ใช้วงจรทบระดับแบบคู่. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2544.