ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
นักวิจัย : วิทวัส รุ่งเรืองผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 25, 93 (ม.ค.-มี.ค. 2545) 23-46 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/997
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทวัส รุ่งเรืองผล . (2545). การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิทวัส รุ่งเรืองผล . 2545. "การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิทวัส รุ่งเรืองผล . "การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2545. Print.
วิทวัส รุ่งเรืองผล . การประเมินมูลค่าตรายี่ห้อในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2545.