ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเชิดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเชิดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี
นักวิจัย : อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์
คำค้น : TRADITIONAL MANIPULATION OF NANG YAI WAT SAWANG AROM, SINGBURI
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2542
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082542000619
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาประวัติ ขั้นตอน ระเบียบวิธีการแสดง และการเชิดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี รวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ การสัมภาษณ์ผู้แสดง และผู้ที่ศึกษางานด้านหนังใหญ่ สังเกตการณ์การแสดงหนังใหญ่ 5 ครั้ง และการฝึกปฏิบัติการเชิดหนังใหญ่ด้วยตนเอง ตัวหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนปี พ.ศ.2418 ซึ่งเป็นปีที่สร้างวัดสว่างอารมณ์ต่อมามีหัวหน้าคณะในสายตระกูลจัดการแสดง 3 ชั่วคน ตัวหนังของวัดสว่างอารมณ์มีอยู่ประมาณ 270 ตัวขนาดสูงตั้งแต่ .5-2 เมตร แบ่งออกเป็น 4 ชุด คือ ศึกอินทรชิต ศึกวิรุณจำบัง ศึกบุตร-ลบ และศึกทศกัณฐ์ครั้งที่ 5 ซึ่งชุดสุดท้ายเป็นชุดที่จัดแสดงอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากเป็นชุดที่มีตัวหนังสภาพสมบูรณ์ที่สุด การแสดงหนังใหญ่แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ เบิกหน้าพระไหว้ครู เบิกโรงจับลิงหัวค่ำ และการแสดงจับเรื่องตอนศึกทศกัณฐ์ครั้งที่ 5 ซึ่งเป็นเรื่องของสงครามระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ต่อสู้กันตั้งแต่เช้าจนค่ำไม่มีฝ่ายใดแพ้หรือชนะ จึงเจรจาพักทัพเพื่อกลับมารบกันต่อในวันรุ่งขึ้น การเชิดหนังใหญ่แบ่งออกเป็นการเชิดหน้าจอ และการเชิดหลังจอ เทคนิคการเชิดหน้าจอ ผู้เชิดยืนหันหน้าเข้าหาผู้ชม ผู้เชิดยืนหันหลังเข้าหาผู้ชม และผู้เชิดยืนหันข้างเข้าหาผู้ชม เทคนิคการเชิดหลังจอ ผู้เชิดนั่งคุกเข่าเชิดและยืนเชิด เทคนิคการเชิดหลังจอนี้ใช้เฉพาะการเชิดหนังเฝ้าฝ่ายพระรามและฝ่ายทศกัณฐ์ และสำหรับการเชิดเคลื่อนตัวหนังในฉากยกทัพตรวจพลออกจากด้านหลังจอผู้แสดงจับหนังสองมือเชิดเคลื่อนไหวประกอบกับวงปี่พาทย์ การเชิดหนังมีกระบวนท่าเชิด 17 รูปแบบและมีรูปแบบการใช้พื้นที่ในการเชิด 8 รูปแบบ ผู้แสดงสามารถแสดงการเชิดแต่ละครั้งให้ต่างกันในรูปแบบของการเชิดหนัง ผู้แสดงหนังใหญ่ วัดสว่างอารมณ์ เป็นผู้ชายมีจำนวน 20 คน อายุระหว่าง 16-83 ปี ค่าแสดงอยู่ระหว่าง 7,000-30,000 บาท ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ในการจัดการแสดงเฉลี่ยปีละ 2-3 ครั้งปัจจุบันไม่ได้ถ่ายทอดวิธีการเชิดหนังให้กับใครเลย จึงมีแนวโน้มที่อาจเสื่อมสูญหากไม่มีการอนุรักษ์และสืบทอดการแสดงหนังใหญ่นี้

บรรณานุกรม :
อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ . (2542). การเชิดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ . 2542. "การเชิดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ . "การเชิดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2542. Print.
อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์ . การเชิดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ จังหวัดสิงห์บุรี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2542.