ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขุมทองของ SMEs นวัตกรรมและเงินทุน

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขุมทองของ SMEs นวัตกรรมและเงินทุน
นักวิจัย : นฤดี สุนทรสิงห์
คำค้น : การจัดการธุรกิจ , ธุรกิจขนาดย่อม
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 23, 87 (ก.ค.-ก.ย. 2543) 57-66 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/933
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นฤดี สุนทรสิงห์ . (2543). ขุมทองของ SMEs นวัตกรรมและเงินทุน.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นฤดี สุนทรสิงห์ . 2543. "ขุมทองของ SMEs นวัตกรรมและเงินทุน".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
นฤดี สุนทรสิงห์ . "ขุมทองของ SMEs นวัตกรรมและเงินทุน."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2543. Print.
นฤดี สุนทรสิงห์ . ขุมทองของ SMEs นวัตกรรมและเงินทุน. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2543.