ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การนำ Category management มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกไทย

หน่วยงาน สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การนำ Category management มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกไทย
นักวิจัย : วิทวัส รุ่งเรืองผล
คำค้น : -
หน่วยงาน : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2544
อ้างอิง : วารสารบริหารธุรกิจ 24, 91 (ก.ค.-ก.ย. 2544) 35-44 , 0125-233x. , http://dspace.library.tu.ac.th/handle/3517/930
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทวัส รุ่งเรืองผล . (2544). การนำ Category management มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกไทย.
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิทวัส รุ่งเรืองผล . 2544. "การนำ Category management มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกไทย".
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ .
วิทวัส รุ่งเรืองผล . "การนำ Category management มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกไทย."
    กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , 2544. Print.
วิทวัส รุ่งเรืองผล . การนำ Category management มาใช้ในธุรกิจค้าปลีกไทย. กรุงเทพมหานคร : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ; 2544.