ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์

หน่วยงาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการศึกษาเพื่อกำหนดกรอบการวางแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ฉบับที่ 5 : รายงานผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์
นักวิจัย : อมรา พงศาพิชญ์ , สุวัฒนา ธาดานิติ , สุจริต คูณธนกุลวงศ์ , วันชัย มีชาติ , เพ็ญพร ธีระสวัสดิ์ , ศิริเพ็ญ ศุภกาญจนกันติ , อุทัย บุญประเสริฐ , วัฒนา สุวรรณแสง จั่นเจริญ , สุริชัย หวันแก้ว , ศักดิ์ชัย คิรินทร์ภาณุ , พิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ , วุฒิชัย พรรณเชษฐ์ , นพนันท์ ตาปนานนท์ , ประธาน อารีพล , แสงสันต์ พานิช , ธเรศ ศรีสถิตย์ , จรัส สุวรรณมาลา
คำค้น : กรุงเทพมหานคร--การบริหาร , กรุงเทพมหานคร--การคลัง , แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร , โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ--ไทย--กรุงเทพฯ , การวางแผนพัฒนาระดับท้องถิ่น , เมือง--ไทย (ภาคกลาง)--การเจริญเติบโต , การใช้ที่ดิน--ไทย--กรุงเทพฯ , จราจร--ไทย--กรุงเทพฯ , คุณภาพชีวิต--ไทย--กรุงเทพฯ , การป้องกันน้ำท่วม--ไทย--กรุงเทพฯ , แรงงาน--ไทย--กรุงเทพฯ , การจ้างงาน (ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) , กรุงเทพฯ--ประชากร , กรุงเทพฯ--ภาวะเศรษฐกิจ
หน่วยงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้ร่วมงาน : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการปกครอง , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม , จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์
ปีพิมพ์ : 2529
อ้างอิง : http://cuir.car.chula.ac.th/handle/123456789/708
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :