ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดส
นักวิจัย : ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ
คำค้น : UNIT DOSE , DRUG DISTRIBUTION , COMPUTERIZED SYSTEM
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000600
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับการจ่ายยาแบบยูนิตโดสโดยแบ่งเป็น 4 ระบบ ได้แก่ ระบบรับและจำหน่ายผู้ป่วยระบบจ่ายยา ระบบคืนยา และระบบคลังยาและจัดเตรียมยายูนิตโดสระบบที่พัฒนาขึ้นนี้มีความสามารถในการตรวจสอบความเหมาะสมของคำสั่งแพทย์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่จะได้รับยาอย่างถูกต้องและปลอดภัย นอกจากนี้ระบบยังอำนวยความสะดวกในการบันทึก การจัดเก็บข้อมูล การสอบถาม และการจัดทำรายงานต่าง ๆ การวิเคราะห์และออกแบบระบบใช้วิธีการทางโครงสร้างโดยใช้ฐานข้อมูลและหลักการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์การพัฒนาโปรแกรมใช้ไมโครซอฟท์แอกเซส และวิชวลเบสิกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ และใช้ระบบปฏิบัติการ เอ็มเอส-ดอสโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นอาศัยลักษณะการดำเนินงานและข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยจ่ายยาผู้ป่วยในพิเศษ ตึก ภปร.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บรรณานุกรม :
ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ . (2539). การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ . 2539. "การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ . "การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
ลาวัลย์ ศรัทธาพุทธ . การพัฒนาระบบการจ่ายยาแบบยูนิตโดส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.