ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์ และวิดีโอเทป

หน่วยงาน ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์ และวิดีโอเทป
นักวิจัย : เมธา เสรีธนาวงศ์
คำค้น : FORM , CONTENT , PRESENTATION , TELEVISION , VIDEO , COMEDY
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2539
อ้างอิง : http://www.thaithesis.org/detail.php?id=1082539000398
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบ เนื้อหาและกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทป การวิจัยใช้วิธีวิจัยเนื้อหา สำหรับการศึกษารูปแบบของรายการตลกใช้แนวคิดเกี่ยวกับจำอวดและรายการตลกทางโทรทัศน์ ในส่วนของเนื้อหาเป็นการวิเคราะห์สาระสำคัญของรายการตลก และการสะท้อนค่านิยมต่างๆ ของสังคมไทยสำหรับกลวิธีการสร้างมุขตลกได้พิจารณาจากมุขตลกแต่ละมุขเพื่อทราบว่ามีองค์ประกอบอะไร โดยใช้แนวคิดตรรกะของตลก จากผลการวิจัย รายการสามคนอลเวง, รายการยุทธการขยับเหงือก, รายการขบวนการจี้เส้น, ช่วงไลฟ์โชว์ รายการทไวไลท์โชว์ และรายการตลกทางวิดีโอเทป สรุปได้ว่า รูปแบบของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทปเป็นการผสมผสานกันระหว่างรูปแบบของ "จำอวด" และ "ละครย่อย" โดยมีลักษณะใดมากน้อยกว่ากันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆ ของการสร้างสรรค์รายการได้แก่ ผู้ผลิต ผู้แสดง ข้อกำหนดทางสื่อโทรทัศน์ และผู้ชมเป็นสำคัญ ในส่วนของเนื้อหาของรายการตลกทางโทรทัศน์และวิดีโอเทป มุ่งนำเสนอเรื่องที่เป็นประเด็นของสังคมตามลำดับจากมากไปน้อย ในเรื่องสถาบันนันทนาการ สถาบันสื่อสารมวรชนสถาบันเศรษฐกิจ สถาบันครอบครัว สถาบันการปกครอง และเรื่องที่เป็นประเด็นของบุคคลในเรื่องสังขาร เรื่องลามก กลวิธีการนำเสนอ มุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์ เป็นการเล่นตลกกับเรื่องในชีวิตประจำวัน การเล่นตลกกับกลไกของชีวิต การเล่นตลกกับภาษา การเล่นตลกกับความรู้สึก และการเล่นตลกกับสามัญสำนึก

บรรณานุกรม :
เมธา เสรีธนาวงศ์ . (2539). การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์ และวิดีโอเทป.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เมธา เสรีธนาวงศ์ . 2539. "การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์ และวิดีโอเทป".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย.
เมธา เสรีธนาวงศ์ . "การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์ และวิดีโอเทป."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย, 2539. Print.
เมธา เสรีธนาวงศ์ . การวิเคราะห์รูปแบบ เนื้อหา และกลวิธีการนำเสนอมุขตลกของรายการตลกทางโทรทัศน์ และวิดีโอเทป. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย; 2539.